Benjamin 本杰明

  • 简体中文名: 本杰明
  • 别名: 张彬
  • 性别:
  • 微博: https://www.weibo.com/Benjamin0000

谁收藏了Benjamin?

全部收藏会员 »

职业: 漫画家

原名张彬。国内著名漫画家、插画师、CG创作者、小说家,著名国际插画艺术家,“剧画”艺术家。在中国CG漫画发展历程中有着举足轻重的地位,媒体称其为“中国第一位全彩CG漫画家”。

最近参与

更多作品 »

吐槽箱