#1 - 2020-8-6 17:12
ykcop (だるいだるいだるいだるいだるい)
(bgm38)
#2 - 2020-8-7 10:11
(mikoko的比喻内容)
日本电视台现在才到ep5,Netflix北美会在8.20播出前14集,也许那时候会有新消息
#2-1 - 2020-8-7 14:55
ykcop
看来这个月就会有新篇章了 万岁~(bgm39)