#1 - 2012-7-9 19:30
Keane
我第一眼就觉得和水户部学长比较像啊(bgm38)
http://ww1.sinaimg.cn/large/6a6ca768gw1duqtfxed4hj.jpg
#2 - 2012-7-11 22:58
漫画里是完全是黑子生出来的……
#2-1 - 2012-7-13 09:26
锁部左门
我居然笑了..........
#3 - 2012-7-12 22:34
................................
#4 - 2012-7-13 00:49
(分居哦,離婚哦)
顏色的問題。漫畫裡頭那個二號才是親生的