.CALLC.

 • 卡苏

  2023-1-25 10:51

 • Hikari

  2022-6-24 00:46

 • Acylation

  2021-2-6 16:04

 • aquamarine

  2020-4-12 13:03

 • Mitiru

  2018-12-17 16:27

 • nyaball

  2018-9-16 23:29

  名为古川本铺的存在确认休止已经3年多了。古川本人的推特也已经有10个月左右没有动静。我终于决定在今晚拆封他最后的专辑&演唱会DVD,认真做一次道别。刚刚偶然听到一版优秀的Mugs翻唱,依然觉得,古川的音乐已经彻底融入我的骨血,永生无法消失
 • 群青入道雲

  2018-3-29 13:51

 • 妄想

  2016-11-28 11:47

 • Rokome

  2016-4-30 23:28

 • 李梦眠

  2016-1-18 17:39

  Fullkawa Head.Q.Music Group 最高!!!!!!!
 • 纯セン羽爱

  2015-12-2 21:36