• Bangumi 2017-7-28 加入

第三集评论,及本人对接下来的期望和目前的看法。

2017-7-28 21:21 (+1)
--------------------------------------------------------------------无责任第三集剧透线 动画组似乎很喜欢在最后几分钟压上压轴的部分,虽然说魔改依旧很严重,但这种倒叙手法意外地保持了每 ... (more)

/ 罗夏的时间胶囊 ...more

/ 罗夏的朋友 ...more


+ 谁加罗夏为好友

/ 罗夏参加的小组