BGM漫画同好会


原名:补旧漫(补旧番小组漫画支部)
新漫旧漫无所谓了

本小组名称与某漫画群无关(确信)

创建于 2021-1-24 15:38

小组最新讨论

话题作者回复最后回复
本地压缩包漫画阅读器对比 brad 31 2022-10-11
我之前推荐的短篇漫居然出短剧(算是吧)了?! C&A 0 2022-8-26
[韩漫]今日漫画奖阅读记录&扫雷 马都卡_uks 9 2022-7-29
韩国漫画作者记录+吐槽 马都卡_uks 9 2022-7-22
买了个手柄当 iPad 翻页器,看漫画不用手划了 brad 2 2022-6-25
推荐一个相对比较冷门的漫画家 brad 2 2022-6-2
最近在看的台漫 马都卡_uks 5 2022-5-29
韩国漫画吃瓜记录用 马都卡_uks 10 2022-5-29
韩漫!!! C&A 3 2022-5-29
短篇推荐楼 马都卡_uks 17 2022-4-24
更多小组讨论»