[bg]https://img1.gamersky.com/upimg/users/2021/02/06/small_202102062011453461.jpg[/bg][avatar]https://imgtu.com/i/RrsaIs[/avatar]
  • Bangumi 2020-9-9 加入